Categories: Basbelopp Posted by Basbelopp on 11/23/2003 11:27 AM | Comments (0)

39 300

Visa historiska prisbasbelopp

Categories: Basbelopp Posted by Basbelopp on 11/24/2002 3:26 PM | Comments (0)

38 600

Visa historiska prisbasbelopp

Categories: Basbelopp Posted by Basbelopp on 10/14/2001 5:26 PM | Comments (0)

37 900

Visa historiska prisbasbelopp

Categories: Basbelopp Posted by Basbelopp on 11/16/2000 11:24 AM | Comments (0)

36 900

Visa historiska prisbasbelopp

Categories: Basbelopp Posted by Basbelopp on 10/24/1999 9:19 AM | Comments (0)

36 600

Visa historiska prisbasbelopp

Categories: Basbelopp Posted by Basbelopp on 2/6/0201 3:03 PM | Comments (0)

44 000

Visa historiska prisbasbelopp